Home PagePrivacy verklaring

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Steenhouwerij Van Ommen CV, gevestigd aan de Gildestraat 22 te Kampen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Gildestraat 22
8263 AH Kampen
Nederland
Telefoonnummer +31 38 3312830
www.steenhouwerijvanommen.nl
info@steenhouwerijvanommen.nl

Nevenvestigingen:
De Regge 33
8253 PG Dronten

Zuiderzeestraatweg 538
8091 CV Wezep

Deze privacyverklaring geldt ook voor Beeldend In Steen, welke een onderdeel is van Steenhouwerij Van Ommen.

 Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.steenhouwerijvanommen.nl. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 juni 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Steenhouwerij Van Ommen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 1.1 Personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@steenhouwerijvanommen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

1.2 Persoonsgegevens die wij verwerken
Onderstaand ziet u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij verwerken en in hoeverre dit wordt opgeslagen.

Naam, adres en woonplaats. Deze gegevens worden opgeslagen wanneer u:

 • een offerte en/of bestelling bij ons plaatst, zowel telefonisch, in de winkel, per e-mail als in onze webshop.
 • Als werknemer in ons bedrijf werkt.
 • Als uitvaartverzorger of tussenpersoon contact met ons hebt.

E-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen wanneer u:

 • een offerte en/of bestelling bij ons plaatst, zowel telefonisch, in de winkel, per e-mail als in onze webshop.
 • zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.
 • Als werknemer in ons bedrijf werkt.
 • Als uitvaartverzorger of tussenpersoon contact met ons hebt.

Telefoonnummer. Deze gegevens worden opgeslagen wanneer u:

 • een offerte en/of bestelling bij ons plaatst, zowel telefonisch, in de winkel, per e-mail als in onze webshop.
 • Als uitvaartverzorger of tussenpersoon contact met ons hebt.
 • Als werknemer in ons bedrijf werkt.

BSN-Nummer.

 • Middels een vergunningsformulier van de Gemeente Oldebroek vragen wij uw BSN-nummer. Dit formulier wordt doorgestuurd naar de Gemeente Oldebroek voor het verwerken van de vergunning. Steenhouwerij Van Ommen maakt geen kopie van dit formulier en slaat het BSN-nummer niet op.
 • Van personeel wordt het BSN-nummer geregistreerd i.v.m. salaris, belasting en verzekering.

Bankrekeningnummer. Alleen van derden die geld van ons ontvangen en van het personeel worden de bankrekeningnummers bewaard. Ieder rekeningnummer is door de eigenaar zelf doorgegeven.

Overige persoonsgegevens van u of van de overledene die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Betaalgegevens. Bestellingen via de webshop worden verwerkt via Mollie.com. Overige betalingen geschieden door overmaking of pin van uw kant, nadat u van Steenhouwerij Van Ommen een factuur heeft ontvangen. Uw bankrekeninggegevens worden niet opgeslagen.

Bovenstaande gegevens hebben tot doel om uw offerteaanvraag en/of bestelling te kunnen verwerken.
Uw NAW gegevens en naam, geboorte- en overlijdensdatum overledene worden vermeldt in de vergunningaanvraag voor het plaatsen van een monument. Deze aanvraag wordt verstuurd naar de betreffende gemeente of begraafplaatsadministratie. Het doen van een vergunningaanvraag is wettelijk verplicht.

1.3 Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens

Het afhandelen van uw bestelling
Als u bij ons een bestelling plaatst dan hebben wij bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen produceren, te plaatsen/bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over de bestelling. Ook voor eventuele retourneren of reparaties/onderhoud zijn deze gegevens nodig. Hiervoor vragen wij uw naam, e-mailadres, adres(sen), telefoonnummer(s). De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Op www.beeldendinsteen.nl kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Hierbij wordt alleen uw e-mailadres en eventueel uw naam opgeslagen. Na ontvangst van iedere nieuwsbrief, kunt u zich ook weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Wanneer u zich uitschrijft, wordt uw e-mailadres en naam van onze mailinglijst verwijderd.
 • De verzendlijst voor de nieuwsbrief van Steenhouwerij Van Ommen wordt door ons zelf samengesteld en u kunt zich na ontvangst van de nieuwsbrief hiervoor uitschrijven.
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Steenhouwerij Van Ommen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om de overeenkomst die met ons heeft gesloten uit te kunnen voeren.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afleveren van producten en diensten.
 • Het doen van wettelijk verplichte aanvragen.
 • Steenhouwerij Van Ommen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

2.1 Opslag van gegevens
Steenhouwerij Van Ommen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen waarin uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) in worden opgeslagen:

 • Projectbeheer Steenhouwerij Van Ommen: het online-administratie programma om bestellingen en verkopen te registreren. Hier worden uw naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) in opgeslagen. Tevens ook de naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene, indien van toepassing.
 • Mollie: online betaalsysteem. Als u een bestelling plaatst in onze online shop en kiest voor de betaalmethode ‘iDeal’, dan wordt de transactie verwerkt via Mollie. Bij Mollie worden de u aangeleverde gegevens en bankrekeningnummer in opgeslagen. Steenhouwerij Van Ommen krijgt NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres door.
 • Woo-commerce: online shop voor de verkoop van onze producten. Hierin worden uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en eventueel btw-nummer in opgeslagen als u deze zelf opgeeft tijdens het plaatsen van een online bestelling.
 • MailChimp: marketing platform voor midden- en kleinbedrijf, wordt gebruikt voor gerichte mailingen naar (relatief) kleine groepen.
 • Google Analytics: Bij een bestelling in onze webshop wordt via Google Analytics uw surfgedrag gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Microsoft Excel: programma waar Steenhouwerij Van Ommen namen en adressen van potentiële klanten opslaat teneinde informatie te versturen.
 • Tevens programma waarin de provisie van tussenpersonen/uitvaartverzorgers wordt bijgehouden. Hierbij staan ook de NAW-gegevens, telefoonnummer, mailadres en bankrekeningnummer vermeldt.

2.2 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 • E-mailcorrespondentiebewaren wij voor onbepaalde tijd.
 • Facturatiegegevens: Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.
 • Administratiegegevens: worden zo lang mogelijk bewaard i.v.m. een vervolg op de order.
 1. Delen van persoonsgegevens met derden
  Steenhouwerij Van Ommen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Steenhouwerij Van Ommen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
  U kunt zelf uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden op onze website of dat u geen toegang krijgt tot onderdelen van onze website.

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Steenhouwerij Van Ommen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u toe te sturen, zodat u desgewenst deze gegevens zelf naar een andere organisatie kunt sturen.

5.1 Verzoek indienen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@steenhouwerijvanommen.nl.

5.2 Beveiliging van overdracht persoonsgegevens
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

5.3 Responstijd
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

5.4 Klacht indienen
Steenhouwerij Van Ommen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Steenhouwerij Van Ommen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op ons via info@steenhouwerijvanommen.nl.

Steenhouwerij Van Ommen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • De orderadministratie:
  toegang tot de app is beveiligd zoals het office 365 account, met ms azure active directory. Verder is de app beveiligd met het standaard beveiligingsbeleid van Ms azure. (Dit zit dus achter slot en grendel) Communicatie tussen de app en browser en het azure datacenter is beveiligd met Tls, dmv een comodo ssl certificaat.
 • Server:
  Wij hebben een Synoligy NAS server die beveiligd is met een 2 staps-verificatie via de Google Authenticator-app.
 • Toegang tot de opgeslagen (persoons)gegevens is beperkt tot alleen mensen die hiervoor bevoegd zijn. Dit geldt ook voor het bedrijf Bintelligence, welke de toegang tot de orderadministratie regelt. Zij hebben inzicht in de gegevens, maar kunnen niets wijzigen. In de overeenkomst met dit bedrijf staat dat zij volledige geheimhoudingsplicht hebben met betrekking tot de gegevens.

 

 1. Overige privacy kwesties binnen Steenhouwerij Van Ommen

7.1 TeamViewer
TeamViewer is een hulpprogramma en wordt gebruikt voor het delen van het beeldscherm bij helpdeskvragen. Dit wordt alleen gebruikt indien de gebruiker hier zelf akkoord mee gaat. Dit wordt bij ieder gebruik weer duidelijk aan de gebruiker gevraagd. Hierbij slaan wij geen gegevens van u op. Wel willen wij u er op attenderen dat wij, bij gebruik van TeamViewer, de naam van uw apparaat kunnen zien. Op de website van TeamViewer kan de privacyverklaring van TeamViewer worden teruggevonden, waarin duidelijk staat beschreven welke gegevens zij opslaan.

7.2 Foto’s en beeldmateriaal
Wanneer u foto’s of ander beeldmateriaal aan ons geeft, dan slaan wij dit op en gebruiken wij dit eventueel voor interne doeleinden. Mochten we de foto’s of het beeldmateriaal toch willen gebruiken voor externe communicatie, dan vragen wij hiervoor eerst uw toestemming.

7.3 Gegevens overledenen

Gegevens van overledenen worden alleen opgeslagen met als doel de juiste gegevens in de bestelling en vergunningaanvraag te verwerken en voor de toekomst als zoeksysteem voor aanvullende inscripties.